Aktuelt

Derfor er godt partnerskap viktig for NND

Aktuelt

Mennesker sitter ved konferansebord og lytter til foredragsholder.

Arbeidet med atomoppryddingen kommer til å vare i flere tiår. NND ønsker en bred involvering med sivilsamfunnet. Dette gjelder både i planleggingsarbeidet, under gjennomføringen og i lokaliseringsprosessen for nye lagre og deponi for radioaktivt avfall.

I nasjonal referansegruppe for ikke-statlige organisasjoner samles ulike representanter for norske organisasjoner jevnlig for å diskutere hvordan det nukleære avfallet i Norge skal håndteres. Møteforumet har eksistert siden 2019. I denne videoen møter du tre av organisasjonene og får høre mer om arbeidet som gjøres i referansegruppen.

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:

– Deltakende organisasjoner er Bellona, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Miljøvernforbundet, NaturvernforbundetNatur og ungdom, Klimavenner for kjernekraft og Nei til Atomvåpen
– Avtalen løper i tre år
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet, men har en viktig funksjon som bro mellom sivilsamfunnet og NND
– Referansegruppen og NND har jevnlige møter
– Referatet fra møtene gjøres offentlig. Les referatene.

 

Illustrasjonsfoto: Reaktor