Aktuelt

Nå skal geologien i Halden og Aremark undersøkes

Aktuelt

To personer som jobberi NGU vandrer gjennom skogen med teknisk utstyr.
NGU skal undersøke geologien i Halden og Aremark Foto: NGU- Geir Mogen

Er du på tur i skogen i Halden eller Aremark denne uken kan det hende du både ser droner som kartlegger terrenget og en trio med geologer som undersøker grunnforholdene.

Norges geologiske undersøkelse skal på oppdrag fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skaffe kunnskap om geologiske forhold i området.

Arbeidet skal gi mer kunnskap om hvilke områder som er bedre eller dårligere egnet til deponering og mellomlagring av det avfallet som kommer ved dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer. Første runde med feltundersøkelser vil skje mellom 28. juni og 30. juni.  I begynnelsen av september vil de komme tilbake for å fortsette jobben.

Tidligere har NGU gjennomført en overordnet landsdekkende undersøkelse om hvilke områder som er egnet for deponering av radioaktivt avfall. For å utdype kunnskapsgrunnlaget ønsker vi nå å gjøre mer detaljerte undersøkelser i Halden/Aremark-regionen. Området som undersøkes ligger i en 25 kilometer radius rundt reaktoranlegget i Halden. Unntatt er verneområder.

De undersøkelser som nå gjennomføres er fortsatt på et overordnet nivå og kommer ikke å gi tilstrekkelig informasjon for å kunne konkludere med hvor eventuelle nye atomanlegg bør lokaliseres. Det er heller ikke hensikten, uten målet er å skape et bedre kunnskapsgrunnlag som gir indikasjoner om hvor det kan være hensiktsmessig respektive mindre hensiktsmessig å lete videre.

Geologene vil blant annet undersøke hvor tykt laget med jord og grus er over fast fjell og berggrunnens kvalitet og geologi. Karlegging av mineraler skal undersøkes for å vurdere mulige fremtidige konflikter med forvaltningen av disse ressursene.

Deponering av radioaktivt avfall har en tidshorisont på hundretusenvis av år. Derfor skal også sannsynligheten for nye istider og eventuell påvirkning på grunnfjellet undersøkes. Det samme gjelder sannsynligheten for og konsekvensen av jordskjelv i området NGU gjeoomfører undersøkelser i.

Det kan senere bli aktuelt med ytterligere feltbesøk hvor man vil benytte magnetisk, elektrisk eller elektromagnetisk utstyr.

Da undersøkelsene som nå gjennomføres er så overordnede og gjennomføres på så store områder er det ikke aktuelt å kontakte alle grunneiere i Halden og Aremark.

Om du treffer på de tre geologene, to berggrunnsgeologer og en kvartærgeolog må du gjerne stille de spørsmål. Du vil kjenne de igjen ved at de bærer lysegrønne feltjakker med NGU-logo og bilene de kjører vil være merket med NGU-skilt. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2024 og en offentlig tilgjengelig rapport vil bli laget.  Du kan også stille spørsmål via vårt kontaktskjema

LES MER:

Her kan du lese AINS rapport Host Rock Target Properties for Norwegian National Facility som beskriver grunnfjellets tekniske egenskaper for et eventuelt deponi : Technical-report-Host-Rock-Target-Properties-for-Norwegian-National-Facility.pdf

Her kan du lese mer om NGU sin landsdekkende rapport som gir et overordnet bilde av hvilke områder som kan egne seg for deponi: NND NGU_Landesdekkende_Rapport_2022

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Illustrasjonsfoto: Reaktor