Aktuelt

NND inviterer til seminar under Arendalsuka 2023

NND seminar under Arendalsuka 2023: Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden

Aktuelt

NND inviterer til seminar under Arendalsuka 2023

Foto: Mona Hauglid / Arendalsuka

Under Arendalsuka 2023 inviterer NND til seminaret Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden.

Arrangør Norsk nukleær dekommisjonering NND
Dag Onsdag 16/8 2023 08:00 – 09:30
Arrangementstype Debatt
Tema Klima/miljø
Språk Norsk
Sted Bankgården, Megleren butikklokale, Østre gate, krysset mot Strandgaten
Antall plasser i lokalet 50

Om arrangementet

Norge satset på eksperimentell kjernefysikk etter andre verdenskrig. Under 50- og 60 tallet ble det bygget fire atomreaktorer. De to siste reaktorene ble stengt i 2018 og 2019. Som en arv fra denne epoken har Norge nesten 17 tonn brukt kjernebrensel og en rekke historiske atomanlegg som anslagsvis kommer til å bli til sammen 50 000 tonn radioaktivt avfall. Dette må håndteres trygt, sikkert og forsvarlig for inneværende og fremtidige generasjoner. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvar for å bygge ned de historiske atomanleggene.

Erfaringer fra andre land tilsier at dekommisjonering vil ta lang tid og at det kommer til å trenges mange forskjellige typer kompetanse for å gjennomføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Både akademikere og fagarbeidere med relevant tilleggskompetanse kommer til å trenges.

Dekommisjoneringen av de historiske atomanleggene må gjøres uavhengig av andre forhold og det er usikkert om tilgangen på kompetanse påvirkes positivt eller negativt av den stadig mer intense debatten om kjernekraft.

Under Arendalsuka 2023 samler Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) sentrale aktører og interessenter til seminar. Her vil det kommende behovet for kompetanse for å lykkes med atom-oppryddingen diskuteres. Du vil få faglig påfyll om hvilke ressurser og kompetanser som faktisk kreves for å håndtere atomavfall på en trygg og sikker måte.

I panelet sitter NND, som har ansvaret for å demontere, behandle og oppbevare atomavfallet trygt og sikkert. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har som oppgave å legge rammene for at dette skjer på en faglig og god måte, deltar.  Kunnskaps- og forskningsinstitusjonen NMBU på Ås bidrar med sin kunnskap og i tillegg deltar den relativt nystartede Dekom-klyngen.

Klyngen har som formål å anvende nyutviklet og eksisterende teknologi for bruk i nye industrier, utvikle ny teknologi, skape bærekraftig kommersialisering med mer. Vi vil høre fra politisk ledelse og publikum vil få mulighet til å stille spørsmål til panelet.

Kommer du? Sett av en morgentime på onsdag i Arendalsuka til å bli oppdatert om utfordringer og muligheter knyttet til håndtering av atomavfall i Norge!

Program

 1. Velkommen, NND og ordstyrer Kjetil Staalesen, LO
 2. Om rammene for prosessen
  -Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), om krav og om forutsetningene. Carl-Magnus Larsson, spesialrådgiver/fungerende avdelingsdirektør, DSA.
  -Norsk nukleær dekommisjonering (NND), om prosessen og planene. Direktør Pål Mikkelsen
  -Hva trengs av kunnskaps, utdanningsløp og ny forskning for at vi skal få til god lagring og oppbevaring av atomavfall i Norge? Representant fra NMBU
  -Dekom klyngen/Eli Haugerud. Hvilke muligheter gir dette for Norge? Hva trenger vi for å utløse disse?
 1. Får vi til dette i Norge?
  -Samtale med Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.
 1. Innspill fra salen/diskusjon

Du kan lese mer om arrangementet på Arendalsuka sine hjemmesider.

Arrangementet vil også bli streamet. Følg med på NND sine hjemmesider for mer informasjon.

Illustrasjonsfoto: Reaktor