Aktuelt

Utreder stegvis virksomhetsoverdragelse

Aktuelt

Bilde av Direktør i NND Pål Mikkelsen og adm. direktør ved IFE Nils Morten Huseby, iført verneutstyr på besøk i reaktor.

Nærings- og fiskeridepartementet ber NND utrede en stegvis virksomhetsoverdragelse av IFE sin nukleære virksomhet i Halden og Lillestrøm.

Norsk nukleær dekommisjonering har fått ansvaret for å avvikle de norske nukleære forskningsanleggene. De aktuelle nukleære anleggene eies og drives i dag av Institutt for energiteknikk.

Det er et mål for Nærings- og fiskeridepartementet at virksomhetsoverføringen skal skje så raskt som mulig, uten unødige forsinkelser. Nå skal en mulig stegvis overdragelse utredes for økt fortgang i overføringsprosessen.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at en stegvis overføring av nukleær sektor fra IFE til NND, kan bidra til en raskere virksomhetsoverføring og reduserte kostnader ved oppryddingsarbeidet. Departementet ber derfor IFE og NND i fellesskap utrede alle vesentlige og relevante forhold for en stegvis overføring av nukleær sektor, med anlegg og ansatte, hvor Haldenreaktoren med tilhørende anlegg vurderes overført først, eventuelt sammen med KLDRA Himdalen.

Samtidig har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gitt klarsignal til at NNDs konsesjonssøknader kan gå videre til en detaljert gjennomgang og vurdering for atomanleggene i Halden.

I denne første vurderingen av søknadene fra NND vurderte DSA om innholdet i søknadene er tilstrekkelig til at DSA kunne gå videre i prosessen. Tilbakemeldingen er positiv. Dette er i tråd med ønsket fra oss i NND om videre fremdrift.

Illustrasjonsfoto: Reaktor