Aktuelt

Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2024

Aktuelt

Direktør Pål Mikkelsen er takknemlig for den tilliten som blir vist NND i regjeringens budsjettforslag for 2024.

Fredag 6. september 2023 ble «regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024» offentliggjort. 

Norsk Nukleær dekommisjonering (NND) foreslås bevilget midler i tråd med sitt eget budsjettinnspill. Forslaget viderefører forutsigbare rammer til videre oppbygging av organisasjonen, samt for gjennomføring av prioriterte prosjekter for å løse NNDs samfunnsoppdrag. 

-NND får bevilget de rammene vi har bedt om, og vi er takknemlig for den tilliten vi blir vist gjennom dette. Dette sikrer forutsigbar drift og at vi kan gjennomføre de planene som er lagt for det kommende året. Vi må fortsette å utvikle organisasjonen vår samt sikre at prosesser og løsninger har tillit i samfunnet sier Pål Mikkelsen administrerende direktør i NND. 

Oppbygging 

NND ble opprettet i 2018 og er fortsatt en etat under oppbygging. Skal samfunnsoppdraget løses på en sikker og god måte er det nødvendig å sikre seg eksisterende og ny kompetanse slik at vi kan utvikle gode løsninger for å ta hånd om det historiske atomavfallet. Hovedprioriteringene for NND i 2024 vil være å legge til rette for overføring av nukleære anlegg og personell fra institutt for energiteknikk (IFE). 

Samarbeid 

Godt samarbeid og innspill fra sivilsamfunnet er avgjørende for å finne gode løsninger i oppryddingsarbeidet. Muligheten for at vertskommuner og organisasjoner skal kunne legge ned arbeid og tid i samarbeid med NND, er derfor en viktig brikke for å løse samfunnsoppdraget. Derfor har NND opprettet tilskuddordninger, som du kan lese mer om her 

Ansvar 

Oppgaven til NND er å rydde opp etter Norges historiske atomforskningsprogram. Samsvaret med regjeringens forslag til statsbudsjett og NNDs budsjettinnspill skaper gode rammer for at vi vil kunne oppfylle generasjonsprinsippet. Det er vi som lever nå som har ansvar for å rydde opp i historiske forhold.

Illustrasjonsfoto: Reaktor