Aktuelt

Muligheter til å skape nye arbeidsplasser

Aktuelt

Leder for Stortingets Næringskomite,, Willfred Nordlund (t.v), og direktør for NND, Pål Mikkelsen. Foto: Jan Johannessen

Dekommisjonering forbindes med avvikling, men hvilke næringsmuligheter ligger det i dekommisjoneringen av de norske historiske atomanleggene?

Norge har gjennom flere tiår drevet med nukleær forskning og har opparbeidet seg bred kompetanse på området. Nå vil vi, ved avviklingen av de nukleære anlegge i tillegg bygge ny kompetanse: kunnskapen om en sikker og god avvikling av komplekse industrianlegg.

Mandag gjestet Stortingets næringskomite NND og IFE hvor de fikk en grundig innføring i prosessen rundt dekommisjonering av de nukleære anleggene spesielt, men også en bred gjennomgang av næringsmulighetene som ligger i Decom klyngen og arbeidet med dekommisjonering.

-Det vi snakker om her er riving og riving skal vi drive mye med i både Norge og internasjonalt fremover, sier leder for næringskomiteen, Willfred Nordlund entusiastisk.

-Innen olje og gassindustrien og  gamle industriprosjekter som skal omstilles til bærekraftige løsninger ser jeg muligheter i å bygge opp viktig kompetanse på det å håndtere farlig avfall, fortsetter han og sikter til demontering av for eksempel gamle oljeinstallasjoner, og ser gode muligheter for næringsutvikling i distriktet.

-Her er det muligheter til å skape nye arbeidsplasser med ny kompetanse som også vil være eksportrettet, avslutter Nordlund.

Illustrasjonsfoto: Reaktor