Aktuelt

Langsiktige og gode relasjoner er nøkkelen for å lykkes

Aktuelt

En gruppe personer som deltar på FSC sin felttur til anlegget sees på toppen av grønnkledd avafallsdeponi.
FSC på toppen av Fernalds On Site Disposal Facility i Ohio. Foto Martin Andreasson

NND er opptatt av å ha god dialog med sivilsamfunnet og de ulike interessentene i oppryddingsarbeidet etter det norske atomeventyret. Tillit bygges sakte, men forsvinner fort om man for eksempel opplever hemmelighold.

Et forum som NND deltar i er OECDs Nuclear Energy Agency`s Forum on Stakeholder Confidence. I forumet utvikler man metoder for god dialog mellom interessenter slik at man bygger varig tillit til myndighetsutøvere. Interessentene inkluderer enhver person, gruppe eller institusjon som har en interesse eller rolle i ethvert stadium av beslutningsprosessen.

Årlig inviterer NEA til workshop på området. Årets samling fant sted i Ohio, USA og vertskapet var Department of Energy.

Her delte en rekke nord-amerikanske institusjoner sin kunnskap om åpenhet, dialog og hvordan man har jobbet for å skape tillit.

Da man startet arbeidet med å dekommisjonere det tidligere nukleære anlegget Fernald i Ohio, ble man møtt med alvorlig skepsis, for ikke å si mistillit. Frem til slutten av 40-tallet ble det drevet landbruk på det 425 hektar store området Fernald-anlegget senere ble bygget på. Etter andre verdenskrig ble området ekspropriert og mellom 1951-1989, gjennom hele den kalde krigen, ble det produsert og prosessert uranmetall på området. Fabrikken var en del av USA atomvåpenprogram og det var høy grad av hemmelighold knyttet til virksomheten.

Til tider var det vanskelige og konfliktfylte relasjoner med naboer i området. Etter at fabrikken ble stengt ned har tilnærmingen til sivilsamfunnet vært annerledes.

Ifølge myndighetene som har hatt ansvaret for dekommisjonering, har det vært helt nødvendig med en åpenhetskultur for å skape tillit i lokalsamfunnet. Blant annet har lokalsamfunnet vært med på å bestemme hva området skal brukes til når dekommisjoneringen er ferdig; Et parkanlegg som nå er til glede for dyr, natur og innbyggerne. Parken drar besøkere ikke bare fra nabolaget, men de kommer også langfarende fra for blant annet å speide etter sjeldne fugler.

I andre områder i Ohio det nå ryddes opp i har lokalsamfunnet valgt andre mål for sluttbruk, som Portsmoth hvor man ønsker reindustrialisering av det ferdig dekommisjonerte området.

-Å bygge langsiktige relasjoner med lokalsamfunn rundt de områdene som vi forvalter er en forutsetning for gode resultater, forklarer Tanya Smith Taylor ved Department of Energi.

-Glem aldri at grunnen til at vi finnes er for å serve innbyggerne, det er på deres oppdrag vi jobber, fortsetter hun.

Illustrasjonsfoto: Reaktor