Aktuelt

Nordisk kunnskapsbygging

Aktuelt

NND og Dansk dekommisjonering gjennomførte workshop sammen for å delel kunnskap.

Denne uken har NND og Dansk dekommisjonering møttes i Halden for foredrag og workshop om hvilke kvalitative og kvantitative kriterier som skal ligge til grunn når man skal kategorisere avfallet og ulike avfallsveier. De danske deltakerne fikk også en omvisning i Halden-reaktoren.

I IFE-NUK og NND er det mange dyktige medarbeidere. Å dekommisjonere de norske historiske forskningsanleggene er likevel omfattende oppgaver, selv for dyktige fagpersoner. Kunnskapsbygging og høste erfaringer fra andre lignende organisasjoner er viktig.

Med seg til Fredriksten Hotell hadde de to dekommisjonerings-organisasjonene invitert to anerkjente eksperter på workshop temaet, sveitsiske Piet Zuidema og Claes Johansson fra Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Dansk dekommisjonering har allerede 20 års erfaring med dekommisjonering. Hverken Norge eller Danmark har hatt nukleære energiforsyningsanlegg, men den nukleære virksomheten har vært knyttet til forskning. Begge land planlegger for og skal bygge deponier for sitt nukleære avfall.

Danmark har allerede bygget lagre for sitt avfall. Et lager er et tidsbegrenset lagringssted før avfallet skal flytes til endelig deponi. Danmarks erfaringer med bygging av lager er nyttig for Norge.

Danmark og Norge har til felles at begge land skal bygge deponier, altså endelig lagring hvor det nukleære avfallet kan ligge til det er ufarlig. En lagring som kan ta flere hundre tusen år. I denne sammenhengen står Norge og Danmark overfor de samme problemene, og som det er nyttig å dele kunnskap rundt.

Ledelsen i både NND og den danske søsterorganisasjon diskuterte videre samarbeid og kunnskapsutveksling slik at vi både i Norge og Danmark kan løse oppgavene med å rydde opp i historisk atomavfall på en trygg og god måte.

Illustrasjonsfoto: Reaktor