Aktuelt

Kartlegger risikoen for jordskjelv

Aktuelt

Ut av kjelleren på et gammelt skolebygg på Hvaler kryper to representanter fra Universitet i Bergen. De kan rapportere at kjelleren har strøm, er tørr og har flatt grunnfjell. Fine forhold for en seismograf.

Sara Resaei og Lars Ottemöller laster om utstyret som har ankommet fra UiB. Foto: Christer Nilssen
Sara Resaei og Lars Ottemöller laster om utstyret som har ankommet fra UiB. Foto: Christer Nilssen

To store paller har ankommet NNDs lokaler i Halden. Pallene er sendt fra Universitetet i Bergen og inneholder utstyr som skal måle den seismiske aktiviteten i området rundt i Østfold. Målingene skal eventuelt vise om det er små forkastninger i området som det nasjonale systemet for jordskjelvmålinger ikke har fanget opp.

Nede i en kjeller midt i Halden er seismologene i arbeid med å sette opp seismograf utstyr som skal måle vibrasjoner i bakken. Hanne, som eier huset i Halden, har åpnet huset sitt for at seismisk utstyret skal få stå trygt nede på grunnfjellet i kjelleren.

-Jeg studerte geologi noen år og syntes det er viktig at vi kan hjelpe til med å finne ut om bakken er stabil for oppdraget til NND, forklarer Hanne.

Angelique Marck plasserer seismografen i en kjeller i Halden sentrum mens Sara Reisaei følger med. Foto Christer Nilssen

Oppdraget som Hanne snakker om, er håndteringen av det nukleære avfallet etter Norges atomeventyr og forskningsreaktorene på Lillestrøm og i Halden. Skal man eventuelt bygge avfallsdeponi i Halden eller Aremark, må man vite om området vil være utsatt for jordskjelv.

Seismografen i kjelleren til Hanne er en av fem seismografer som skal gi mer kunnskap om geologien i Halden-området. De fire andre er plassert slik at de fem seismografene som er satt ut former et kryss med Halden som midtpunkt. En plasseres i Sarpsborg i nord, en ved Elgåfossen i syd, en i Aremark i øst og en på Hvaler i vest. Man hadde ikke trengt å plassere den så langt i vest som Hvaler, men alternativet med å plassere seismografen midt i Singelfjorden ville ikke fungere.

På Kirkøy i sommerparadiset Hvaler står professor i seismologi Lars Ottemöller, overingeniør Sara Resaei og masterstudent Angelique Marck og er klare til å montere en seismograf i kjelleren til Jenny Alnæs. Kjelleren er i en gammel skolebygning som Jenny tok over i 2021.

Angelique Marck (t.h) løfter ut seismografen fra Univeristet i Bergen som skal plasseres i en kjeller på Hvaler mens Lars Ottemöller og Sara Resaei følger med. Foto: Jan Johannessen

Kassene med utstyr bæres på plass. Det er strøm, tørt og flatt grunnfjell i kjelleren. Fint når man skal plassere ut en seismograf. I tillegg er det stille og rolig i området. Seismografer er følsomme og vil registrere rystelsen i marken fra biler som passerer på veien like ved. Da er det fint at det er lite trafikk. Eneste ulempen er mobildekningen. Det gamle skolebygget ligger nede i dalsøkk og GSM-dekningen kunne vært bedre. Informasjonene skal sendes kontinuerlig til Universitet i Bergen

Angelique og Sara kryper inn og plasser den blanke «beholderen» på det flate grunnfjellet. Her skal den stå i et år, kanskje litt lenger, som en del av innhenting av kunnskap om geologien i Halden-området.

Illustrasjonsfoto: Reaktor