Aktuelt

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Aktuelt

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025.

Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning at de nukleære anleggene overføres fra forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk (IFE) til det statlige organet Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

Overføringen er viktig dels for å gi staten bedre kontroll over nedbyggingsarbeidet og dels for å rendyrke IFEs forskningsoppdrag.

Tidligere har det vært et mål at hele IFEs nukleære virksomhet (IFE NUK) skal overføres til NND samtidig. Det har vist seg utfordrende å få til i praksis.

For å sikre framdrift ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) tidligere i år IFE og NND oppdraget å utrede en stegvis overføring. Onsdag 20.12.2023 ble utredningen oversendt departementet.
Utredningen beskriver hvordan en stegvis sammenslåing kan gjennomføres, hvor anleggene i Halden overføres 1.1.2025 og med Norges nasjonale deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) overført til NND så snart som mulig etter dette.

En stegvis overføring vil kunne øke fremdriften i et av Norges største miljøprosjekter. Fremdrift vil minske totalrisikoen.

-Alle parter har nå sett på dette og konkludert med at det er stegvis overføring som sørger for fremdrift på best måte, sier direktør for NND, Pål Mikkelsen.-Med en stegvis overføring vil vi få et bedre utgangspunkt for å håndtere dekommisjoneringen av de norske atomanleggene på en trygg og sikker måte. Når vi får overført atomanlegget i Halden i 2025 vil det skape gode forhold for å samkjøre de to organisasjonene, IFEs nukleære divisjon og NND, før den praktiske demonteringen skal starte, fortsetter Mikkelsen.

-Det vil ta lengre tid å overføre anleggene samlet, særlig på grunn av kompleksiteten rundt overføring av anleggene på Kjeller. Derfor er en stegvis overføring av Halden i 2025 et godt alternativ, sier direktør for IFEs Nukleære divisjon, Atle Valseth.

-Vi gjennomfører overføringen slik at sikkerhet ivaretas i alle faser av overføringen. Å sikre trygghet og forutsigbarhet for ansatte er sentralt i arbeidet, fortsetter han.

Illustrasjonsfoto: Reaktor