Aktuelt

NND har gjennomført medvirkningsmøte i Aremark om lokalisering av atomavfall

Aktuelt

Bildet viser en sal med mennesker som ser på en presentasjon. En mann står i front og forklarer hva de ser på.
Bildet viser en sal med mennesker som ser på en presentasjon. En mann står i front og forklarer hva de ser på.
En rekke representanter fra ulike frivillige organisasjoner, samt representanter for formannskap og kommune deltok i tillegg til NND.

Den 21. mars 2023 gjennomførte Norsk nukleær dekommisjonering (NND) et medvirkningsmøte på Kulturscenen i Aremark i samarbeid med Aremark kommune. De som var inviterte var representanter fra umiddelbart nabolag, og fra ulike frivillige organisasjoner i Aremark. Fra kommunen deltok ordfører Håkon Tolsby, flere representanter fra formannskapet, og saksbehandler/næringsrådgiver Nina Kraft Skolleborg. Fra NND deltok sektorleder for kommunikasjon Martin Andreasson, prosjektleder for utredning av løsninger for midlertidig lager og avfallsanlegg for radioaktivt avfall Roar Bjøntegaard og prosjektleder for lokalisering Elisabeth Gammelsæter. Til sammen deltok drøyt 20 personer. Det ble en god diskusjon om konsekvenser av etablering av lager eller deponi av atomavfall i Aremark.

Martin Andreasson fra NND viste til at det har vært gjennomført folkemøte i Aremark høsten 2022, og at man nå ønsker å komme i gang med medvirkning. Etablering av anlegg med lagring og deponering av atomavfall høres gjerne krevende ut og utløser sterke følelser. Etablering av slike anlegg krever god dialog og NND søker løsninger med folkelig støtte.

En foredragsholder står foran publikum og forklarer det han viser på tavlen.
Fra medvirkningsmøtet i Aremark. Ordfører Håkon Tolsby var blant tilhørerne. Roar Bjøntegaard legger fram hva som er vektlagt for Sommerro.

Elisabeth Gammelsæter vil være hovedkontakt for interessentene i Aremark. Hun presenterte at NND skal gjennom en krevende prosess, der staten stiller strenge krav bl.a. til sikkerhet og at det vil ta lang tid å etablere et anlegg. Det er i første omgang midlertidig lager med en levetid på minst 50 år som en søker lokalisert f.eks. i Aremark, men også endelig deponi med levetid over 100 000 år skal vurderes. Det ble vist til samarbeidsavtale med Aremark kommune, der samarbeidet er basert på frivillighet, åpenhet og bred medvirkning og der NND dekker kostnadene. Det er etablert et samarbeidsprosjekt om å bygge kunnskap, der kommunen skal medvirke i å vurdere lokalisering og der det skal legges til rette for kompetanseheving. Det er ikke besluttet hvor anlegget skal ligge.

Mann står å presenterer foran en stor skjerm hvor det står "Medvirkningsmøte Aremark"
Martin Andreassen fra NND vektla frivillighet og deltakelse.

Roar Bjøntegaard har ledet et prosjekt der en har vurdert forskjellige lokaliteter etter 46 ulike kriterier. Både Rokke i Halden og Sommerro i Aremark scorer godt på bl.a. opplevd og faktisk sikkerhetsrisiko i hovedsak fordi det ligger langt unna bebyggelse, nærhet til folk vektlegges høyt. Han la fram skisser for et mulig prosjekt på Sommerro. Arealet har en svak helling mot Haldenvassdraget, det er satt av en hensynssone for dette, og det innføres avbøtende tiltak mot avrenning.  Slik avrenning vil ikke forekomme. Roar presiserte også at et ev. anlegg på Sommerro vil tåle jordskjelv, styrtregn, det planlegges slik at terrorisme ikke blir mulig osv.

​​​​​​​Det ble diskutert ulike sider ved å plassere et anlegg i Aremark. Både arbeidsplasser og ringvirkninger på den ene siden, at det vil være lav fare for stråling og høy vektlegging av sikkerhet, men også at det likevel er en viss uro i lokalsamfunnet for konsekvenser av å si ja takk til dette, herunder om noen vil flytte eller velge å flytte virksomheter andre steder. Dette vil bli grundig utredet i prosessen. NND ønsker en åpen og transparent prosess. Deltakerne ble invitert til å si hvordan de ønsker at den videre medvirkningsprosessen skal foregå. Det ble bl.a. foreslått et møte om grunnleggende strålevern, for at det skal være lettere å forstå hva dette innebærer. NND kommer gjerne tilbake om ikke lenge, kanskje allerede før sommeren.

Ta gjerne kontakt med Elisabeth Gammelsæter, tlf. 909 65 929 elisabeth.gammelsater@nnd.no

Illustrasjonsfoto: Reaktor