Aktuelt

Tilskuddsordning for kommuner og organisasjoner

Aktuelt

Oskar Njaa fra Bellona og Kjersti Album fra Naturvernforbundet under felles møte med nasjonal referansegruppe i Halden i september. Foto: Jan Johannessen

NND er avhengig av et godt samarbeid med sivilsamfunnet og kommunene som vurderer å bli vertskap for atomanlegg.

NND får innspill fra organisasjoner  om relevante saker i oppryddingsarbeidet som gjør oss bedre rustet til å løse oppdraget med å rydde opp i det historiske atomavfallet.

Det er også viktig for NND at beslutningstakere i nåværende og mulige vertskommuner for atomanlegg får økt kompetanse om NND og NNDs oppdrag. Dette danner grunnlag for et godt og kunnskapsbasert samarbeid.

Som en del av dette er det opprettet to støtteordninger for å kompensere ressursbruken som legges ned i arbeidet.

Tilskudd til organisasjoner med aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra med felles kunnskapsbygging og god dialog med organisasjoner som har aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall.   

For mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema trykk her.

Tilskuddsordning for kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi kommuner forutsetninger for å ivareta de forskjellige rollene som følger av å være en vertskommune for atomanlegg, og bygge opp kompetanse innenfor fagfelt som dekommisjonering, bygging av atomanlegg og håndtering av atomavfall.  

For mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema trykk her.

Illustrasjonsfoto: Reaktor