Aktuelt

Illustrasjon Nyhetsartikkel

18. og 19. juni: Digital dialogkonferanse for leverandører av IT-verktøy

Vi avholder en felles dialogkonferanse hvor vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet på metoder med tilhørende IT-verktøy som...

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.

Startskuddet for en varig løsning for Søve gruver

Tidligere denne uken gikk startskuddet for NNDs arbeid med å finne en varig løsning for Søve gruver på et møte med NND og Nome kommune og Telemark og ...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

NND skal inngå rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand innenfor følgende IT-fagfelt: 1. IT-prosjektledelse 2. IT-arkitektur 3. IT-utvikling 4. Konfi...

Profilbilde av Pål Mikkelsen | Ansatt i NND

Årsrapport: NND oppsummerer 2019

NNDs årsrapport for 2019 er godkjent. – Norsk nukleær dekommisjonering har i 2019 arbeidet godt med å bygge en organisasjon med sikkerhet, samar...

Illustrasjon Nyhetsartikkel

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre...

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «S...

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er defin...

Profilbilde av Martin Andreasson | Ansatt i NND

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger ...

Fagrådet-møtes-for-første-gang-i-Halden-5-februar-2020

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste int...

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

NND knytter til seg utenlandske eksperter

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke h...

reactor-group

NND har overtatt ansvaret for opprydding etter Søve gruver

Fra 1. januar 2020 har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i ...

Bilde fra NGO-møte, desember 2019. Foreleser Håvar snakker til forsamling som sitter fordelt på to rader.

Det er mye bedre med god involvering før alt er bestemt, enn bråk etterpå

Norske NGOer engasjerer seg i arbeidet med nedbyggingen av norske atomanlegg sammen med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) med et felles mål: Trygg ...

reactor-group

De ansatte er vår beste sikkerhetssensor

Når man skal rive atomreaktorer og håndtere radioaktivt avfall, er sikkerhet for mennesker og miljø prioritet nummer en. Knut Brox er en av dem som jo...

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2020: Godt grunnlag for atomoppryddingen

Mandag 7. oktober la regjeringen frem forslag til Statsbudsjett for 2020. – Budsjettet gir et godt grunnlag for å komme videre i oppryddingen et...

Profilbilde av Nils Bohmer | Ansatt i NND

FoU-sjef Nils Bøhmer på NRK

Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer ved Norsk nukleær dekommisjonering var gjest på Søndagsrevyen på NRK 22. september 2019. Bøhmer kommenterer ...

JeepII_Foto_IFE

Rapport: Strategi og kostnader for dekommisjonering

Rapporten som er utarbeidet av DNV GL for IFE viser at det kan komme til å koste over 8,7 milliarder å dekommisjonere de nukleære anleggene på Kjeller...

Illustrasjonsfoto: Reaktor