Archive for author: Hanne Lund-Nilsen

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse ...

Bilde av Peter Bennet, iført hvit vernedress og blå hjelm.

IFE inngår avtale som sørger for at Norge blir kvitt 3 tonn atomavfall

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert...

Bilde av arbeider i gult arbeidstøy som manøvrerer et rødt kjøretøy til bruk ved kjerneboring.

Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive...

2000bredde

Folkemøter om lagring av radioaktivt avfall i Aremark og Halden

Aremark og Halden kommuner vil i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avholde digitale folkemøter om lagring av radioaktivt avfall. Tids...

Bilde av dame i verneutstyr som står inne i et atomkraftverk. Under er teksten "vi søker seniorrådgiver HR".

Ledig stilling: Seniorrådgiver HR

Som seniorrådgiver HR vil du være sentral i den videre oppbyggingen og utviklingen av NND som etat og organisasjon. NND står overfor en spennende fase...

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, på besøk i atomreaktoren i Halden. Iført hvit vernedress og blå hjelm.

Stortingets næringskomité har behandlet stortingsmeldingen om atomoppryddingen

I november 2020 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Nå har stortingets næringskomité levert...

reactor-group

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss flere nye ...

Illustrasjonsfoto: Fremtidens symboler. En hånd som signaliserer "stopp" over et atom-avfall-merke. Kompass i bakgrunnen.

Hvordan advare fremtiden om radioaktivt avfall?

Jakten på et svensk deponi for høyradioaktivt brukt atombrensel nærmer seg slutten. Men et spørsmål er uløst. Hvordan skal fremtidige generasjoner adv...

Hotcell laboratoriet hos Studsvik Foto Studsvik

Avtale til 138MNOK kan bidra til å løse Norges største atomavfallsproblem

Deler av det brukte atombrenselet vi har i Norge er metallisk uran og derfor ekstra utfordrende å lagre. Det har ikke vært mulig å finne løsninger på ...

Bilde av Håvard Kristiansen, iført blå vernedress og blå hjelm. På besøk i atomreaktor.

NND med i etableringen av europeisk samarbeid for å finne gode løsninger for håndtering og lagring av radioaktivt avfall

Alle land har ansvaret for å håndtere og finne trygge løsninger for lagring og deponering av sitt radioaktive avfall, men landene i Europa samarbeider...

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, iført verneutstyr på besøk i reaktor.

Dette blir NNDs viktigste oppgaver i 2021

– NND er veldig fornøyd med at det nå er satt en klar måldato for overføring av atomanlegg og personell fra Institutt for energiteknikk (IFE) ti...

Bilde av Haldenreaktoren på 1950-tallet.

Historietimen: Haldenreaktoren var verdens første kokende reaktor moderert med tungtvann

Byggingen av Haldenreaktoren (HBWR) ble påbegynt i 1955, og reaktoren startet opp i 1958. Den offisielle åpningen var en stor begivenhet og ble foret...

Næringsminister Iselin Nybø Foto regjeringen no

Regjeringen med ny stortingsmelding om atomopprydding: Hvordan skal Norge rydde opp etter 70 års atomforskning med reaktordrift?

I 2018 og 2019 stengte Institutt for energiteknikk (IFE) sine atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Dermed startet en stor oppryddingsjobb som vil gå ...

Bilde av Ann Cathrin, Mats og Ole Jacob, sittende i en sofa hos NND.

Mats er NNDs IKT-lærling: – Jeg liker å yte service og hjelpe kolleger

I august flyttet Mats Bredholt (18) til Halden og begynte i full stilling som IKT-lærling hos NND hvor han skal jobbe i to år. – Jeg får verdifull arb...

Bilde av Gunnar Randers, grunnlegger av Institutt for Atomenergi (IFE), sammen med Albert Einstein.

Historietimen: Gunnar Randers startet Institutt for Atomenergi – nå Institutt for Energiteknikk (IFE)

Norges atomeventyr startet etter andre verdenskrig.  Nå har oppryddingen startet, men vi skal ta vare på historien. Utgangspunktet for etableringen av...

Illustrasjonsfoto: Reaktor